Ogłoszenia


Zobacz więcej »

Wydarzenia


Zobacz więcej »


Nowy Ojciec Proboszcz w naszej Parafii

21 czerwca 2020


Komunikat Księdza Kardynała Kazimierza Nycza

w związku ze złagodzeniem ograniczeń dotyczących kultu religijnego


Wiktoria stawia pierwsze kroki wywiad

W Dzienniku Wschodnim ukazał się wywiad z bratową o. Roberta, mamą małej Wiktorii, która w szpitalu na Florydzie przechodzi rehabilitację po operacji nóżek.


Bądź miłosierny... nie bądź obojętny

Prosimy Was o pomoc Kasi w walce ze złośliwym nowotworem 


Błogosławieństwo Parafii w Niedzielę Miłosierdzia

„Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani…” /Mt 9, 35-36/ŻYCZENIA WIELKANOCNE

„Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie: weselcie się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!”

/Orędzie Wielkanocne - fragment/OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA pokarmów w domu rodzinnym