Pogrzeb katolicki

1. Zgłaszając pogrzeb do kancelarii, należy przynieść dokumenty otrzymane w USC.

2. Zachęcamy rodzinę zmarłego do przystąpienia wcześniej do Sakramentu Pokuty i Pojednania.

3. Starajmy się wszyscy w czasie Mszy świętej pogrzebowej przystąpić do Komunii świętej i ofiarować Ją za zmarłego.

4. Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.

Telefon do organistki ...