Sakrament małżeństwa

Narzeczeni zobowiązani są zgłosić się do Kancelarii Parafialnej na 3 miesiące przed planowanym ślubem. Narzeczeni muszą mieć ukończone 18 lat

Potrzebne dokumenty przy spisaniu protokołu:

  • Metryka chrztu św. wydana w ostatnich 3 miesiącach
  • Świadectwo sakramentu bierzmowania
  • Dowód Osobisty
  • Świadectwo ukończenia religii lub katechezy przedmałżeńskiej
  • Zaświadczenia z Poradni Życia Rodzinnego 
  • Zaświadczenie z Dnia Skupienia dla narzeczonych 
  • Zaświadczenie z USC

Telefon do organistki ...