Sakrament małżeństwa

Narzeczeni zobowiązani są zgłosić się do Kancelarii Parafialnej na 3 miesiące przed planowanym ślubem. Narzeczeni muszą mieć ukończone 18 lat

Potrzebne dokumenty przy spisaniu protokołu:

  • Metryka chrztu św. wydana w ostatnich 3 miesiącach
  • Świadectwo sakramentu bierzmowania
  • Dowód Osobisty
  • Świadectwo ukończenia religii lub katechezy przedmałżeńskiej
  • Zaświadczenia z Poradni Życia Rodzinnego 
  • Zaświadczenie z Dnia Skupienia dla narzeczonych 
  • Zaświadczenie z USC

Telefon do organistki ...


Małżeństwo

Każde małżeństwo zawarte jako trwała wspólnota życia mężczyzny i kobiety posiada swoją godność i jest z natury dobre, bo jest ustanowione przez Stwórcę nieba i ziemi.

Związek małżeński dwojga ochrzczonych i bierzmowanych jest święty, bo jest sakramentem, znakiem świętym i obrazem związku, jaki istnieje między Chrystusem, a wspólnotą wierzących w Kościele.

Małżeństwo jest świętą rzeczywistością również w odniesieniu do celu ostatecznego.
Od chwili ślubu dwoje ludzi wędruje wspólną drogą, poprzez wspólne zamieszkanie, dążenie do osiągnięcia godnego poziomu życia materialnego i kulturalnego, a poprzez to, do wzajemnego uświęcenia.

Sakrament małżeństwa daje małżonkom zdolność i stałą gotowość do wszelkich poświęceń i ofiar.

Do istoty małżeństwa należy:

  • jedność,
  • nierozerwalność
  • i otwartość na płodność.

Poligamia jest przeciwna jedności małżeństwa; rozwód rozłącza to, co Bóg złączył. Odrzucenie płodności pozbawia życie małżeńskie dziecka, które jest najcenniejszym darem małżeństwa.

Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują pierwsze głoszenie wiary. Dlatego dom rodzinny słusznie jest nazywany „Kościołem domowym”, wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.

MODLITWA NARZECZONEGO

Panie Jezu!
Proszę Cię w intencji N., którą wybrałem na towarzyszkę mego życia.
Spraw, by była ze mną szczęśliwa i nie dopuść, bym kiedykolwiek ją skrzywdził.
Przygotuj ją do roli kochającej i wiernej żony oraz troskliwej i opiekuńczej matki.
Niech wiernie naśladuje Twoją Niepokalaną Matkę, Maryję.
Naucz mnie szanować ją i kochać miłością ofiarną, jaką Ty nas ukochałeś i oddałeś swoje życie za nas.
Niech z dobrocią niesie pomoc potrzebującym i opiekuje się słabymi i bezbronnymi.
Odkryj przed nią cud macierzyństwa, byśmy rodząc i wychowując nasze dzieci, z radością budowali szczęśliwy dom.
Uczyń mnie silnym i opiekuńczym, bym był oparciem dla niej w chwilach słabości.
Zachowaj naszą miłość od zepsucia i doprowadź ją do pełnego rozwoju.
Proszę Cię, Panie Jezu!
Amen

 

MODLITWA NARZECZONEJ

Panie Jezu!
Postawiłeś na drodze mego życia N., któremu zawierzyłam, i z którym chcę na zawsze związać mój los.
Czuwaj nad nim i broń go od niebezpieczeństw.
Uczyń go prawym, mądrym i dobrym.
Daj mu mężne serce, by nie obawiał się trudności lecz pokonywał je dzięki Twojej łasce.
Spraw, by całkowicie wyzbył się egoizmu, a znajdował szczęście w obdarowywaniu.
Uformuj w nim postawę troskliwego ojca i uczyń go narzędziem Twojej Opatrzności.
Niech z miłością przyjmie każde poczęte dziecko i opiekuje się z troską naszym przyszłym domem.
Niech będzie wiernym naśladowcą Twego opiekuna, Świętego Józefa.
Naucz go opanowywać zmysłowość i podporządkowywać własne ciało w służbie prawdziwej i odpowiedzialnej miłości.
Spraw, bym mogła całkowicie powierzyć się mu w miłości i być jego szczęściem.
Niech będzie mi wierny i niech zachowuje Twoje przykazania.
Proszą Cię o to, Panie Jezu!
Amen.