Intencje Mszalne
                   20.X. - 27.XI.2022NIEDZIELA


20.11.2022

900

  

1. Za + Zofię, Irenę, Jana, Wiesława Oraczów, Zofię, Eugenię, Wacława Konarskich i zm. dziadków

2. Za Parafian

                   


1100

                                          

                                         

 Za + Tomasza Kabasa w 1 r. śm. od brata Jerzego   + Chrzest Łucja Otulak    

                                                 

                                                              


                                                       1600                        

    ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

                                    

  1700 

             

                         

 

1. Za + Stefanię i Grzegorza Woźniak, Barbarę i Henryka Łubińskich

2. Dziękczynno – bł. w Zuzanny w 18 rocznicę urodzin
PONIEDZIAŁEK21.11.2022

                                                         
              
                                       
                                                          

1700


1. Za + Hieronima Maciaka w 1 r. śmierci

2. Za + Milenę Mirkowska od uczestników pogrzebu

WTOREK22.11.2022


1700  

 1. Za + zmarłych Dobrodziejów i Przyjaciół Zakonu Paulinów

2. Za + Wacławę Katana od uczestników pogrzebu                    a                    

    

   


ŚRODA 


23.11.20221700

 

 

  1. Za + Milenę Mirkowską od Danuty Kocewiak

2. Za + Teresę Biniszewską od uczestników pogrzebu

                                                     
CZWARTEK24.11.2022 
1700

 

Za + Janinę Korczak od uczestników pogrzebu2000

Adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 2100PIĄTEK


25.11.2022
Za + Genowefę w r. śm. i Michała Woźniak oraz zm. z rodz. Woźniaków i Tulów

                                      

                                                                                           


SOBOTA 


26.11.2022


1700

1. Za + Jadwigę i Tadeusza Miszczak

2. Za + Andrzeja Kincel i rodziców Kincel i Kowalik

 NIEDZIELA


27.11.2022

900

1. Za + Antoninę, Władysława, Genowefę, Stanisławę, Henryka Maciak, Wacławę i Edwarda Jastrzębskich, Jana i Józefa Kobus, Tadeusza Ducha

2. Za + Hieronima Maciak                                 

  1100 

 

                                         

                                             

          Za + Tomasza Kabasa int. od Zarządu Rady Nadzorczej Banku Spółdziel. w Belsku Dużym


                                                 1600 

 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

 1700 

 

Za + Zygmunta Kowalczyk w 2 r. śm. i zm. dziadków: Władysław, Aniela, Wojciech, Stanisława