Sakrament Chrztu św.

Chrzest święty

Chrztu udziela się z reguły w niedziele na Mszy św. o godz. 1100.

Do kancelarii parafialnej zgłaszają się rodzice dziecka mającego przyjąć chrzest najpóźniej miesiąc przed planowanym chrztem, z następującymi dokumentami:

a) z aktem urodzenia dziecka i dowodami osobistymi

b) z zaświadczeniami chrzestnych jeśli nie są z parafii św. Jana Chrzciciela w Łęczeszycach

c) świadectwem ślubu kościelnego

d) rodzice przedstawiają dane chrzestnych proboszczowi do akceptacji

e) gdy chrzestnymi jest młodzież ucząca się w szkole gimnazjalnej i średniej przedstawiają zaświadczenia, że uczęszczają na katechizację z opinią katechety o zachowaniu się na lekcjach religii.

Rodzice chrzestni mają być praktykujący i żyjący zgodnie z wymaganiami wiary Kościoła rzymsko-katolickiego i być gotowymi, aby w razie potrzeby mogli wychowywać dziecko zgodnie z wiarą, w której dziecko zostało ochrzczone (rodzicami chrzestnymi nie mogą być ludzie rozwiedzeni, niepraktykujący, żyjący w sprzeczności z nauką Kościoła Katolickiego, innego wyznania i małoletni, osoby pozostające w niesakramentalnym związku małżeńskim). Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Skutek chrztu lub łaski chrzcielnej jest bardzo bogatą rzeczywistością. Obejmuje ona:

  • odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych,
  • narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym synem Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego.

Przez fakt przyjęcia tego sakramentu ochrzczony jest włączony w Kościół, Ciało Chrystusa, i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa.

Od najdawniejszych czasów chrzest jest udzielany dzieciom, ponieważ jest łaską i darem Bożym, które nie zakładają ludzkich zasług. Wejście w życie chrześcijańskie daje dostęp do prawdziwej wolności.

Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, to liturgia Kościoła zachęca nas do ufności w miłosierdzie Boże i do modlitwy. W razie konieczności każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem, że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje wodę na głowę kandydata, mówiąc: „JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO”.

Przy chrzcie są obecni również chrzestni, którzy wyznają razem z rodzicami wiarę Kościoła, w której to dziecko otrzymuje chrzest, a po chrzcie mają wspierać rodziców w staraniu o to, by dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem.

Rodzicem chrzestnym może być ten, kto:

  • jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania (ukończył 16 lat);
  • przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i z zadaniem, jakie ma pełnić;
  • należy do Kościoła katolickiego i prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego.


UWAGA:

  • do chrztu należy przygotować świecę i białą szatę (może nią być także coś z ubioru dziecka),
  • każde dziecko zgłoszone przez rodziców lub prawnego opiekuna powinno być ochrzczone, jednakże zgodnie z kan. 868 Kodeksu Prawa Kanonicznego chrzest należy odłożyć, jeśli istnieje uzasadniona wątpliwość odnośnie katolickiego wychowania dziecka.