Sakrament Chrztu św.

Chrztu udziela się z reguły w niedziele na Mszy św. o godz. 1100.

Do kancelarii parafialnej zgłaszają się rodzice dziecka mającego przyjąć chrzest najpóźniej miesiąc przed planowanym chrztem, z następującymi dokumentami:

a) z aktem urodzenia dziecka i dowodami osobistymi

b) z zaświadczeniami chrzestnych jeśli nie są z parafii św. Jana Chrzciciela w Łęczeszycach

c) świadectwem ślubu kościelnego

d) rodzice przedstawiają dane chrzestnych proboszczowi do akceptacji

e) gdy chrzestnymi jest młodzież ucząca się w szkole gimnazjalnej i średniej przedstawiają zaświadczenia, że uczęszczają na katechizację z opinią katechety o zachowaniu się na lekcjach religii.

Rodzice chrzestni mają być praktykujący i żyjący zgodnie z wymaganiami wiary Kościoła rzymsko-katolickiego i być gotowymi, aby w razie potrzeby mogli wychowywać dziecko zgodnie z wiarą, w której dziecko zostało ochrzczone (rodzicami chrzestnymi nie mogą być ludzie rozwiedzeni, niepraktykujący, żyjący w sprzeczności z nauką Kościoła Katolickiego, innego wyznania i małoletni, osoby pozostające w niesakramentalnym związku małżeńskim).