Liturgiczna Służba Ołtarza

opiekun: o. Brunon

Jednym z popularnych ruchów młodzieżowych jest LSO - Liturgiczna Służba Ołtarza, czyli po prostu ministranci i lektorzy.

Termin łaciński ministrare oznacza "służyć, pomagać". Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych.

Służba w LSO polega na tym, aby przybliżyć ludziom ważność służenia. Ministranci mogą być bliżej Chrystusa, służyć Jemu i nosić określone przedmioty, przygotowywać dary ofiarne , dzwonić dzwonkami i co najważniejsze czytać Słowo Chrystusowe. Bycie w LSO jest bardzo wielką radością, bo przez służbę ukazuje się, że każde nabożeństwo jest nie tylko sprawą kapłana lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych.

Działania LSO

Praca wychowawcza w lokalnych grupach ministrantów polega m.in. na:

- organizacji systematycznych zbiórek,

- organizacji wyjazdów weekendowych, zimowych i wakacyjnych,

- angażowaniu się w działania lokalnego oratorium.

Zbiórki LSO przy naszej Parafi odbywają się w soboty o godz. 11:00 w salce klasztornej.

Najbliższa zbiórka 23 lutego o godz. 11:00.