Ogłoszenia


Zobacz więcej »

Wydarzenia


Zobacz więcej »


Dzieło Duchowej Adopcji

zachęta do włączenia się w tą inicjatywę

W perspektywie zagrożenia koronawirusem, w tym roku nie odbędą się publiczne obchody Narodowego Dnia Życia (24 marca) i Dnia Świętości Życia (25 marca). Odwołano m.in. Narodowy Marsz Życia w Warszawie czy coroczną Ogólnopolską Pielgrzymkę Obrońców Życia na Jasną Górę.


„Istnieje jednak duchowy wymiar tego świętowania - Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego” - informuje o. Mariusz Tabulski, paulin, dyrektor Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego.

Duchowa Adopcja to modlitwa zainicjowana przez ojców paulinów ponad 30 lat temu, w warszawskim kościele pw. Świętego Ducha - od grudnia 2019 r. ustanowionym Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia. Istotą Duchowej Adopcji jest codzienna modlitwa, trwająca przez dziewięć miesięcy, obejmująca dziecko poczęte w łonie matki.

Dlatego w najbliższą niedzielę, 22 marca oraz w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca, w czasie Mszy św. na Jasnej Górze dla chętnych osób będzie możliwość złożenia przyrzeczeń Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Do włączenia się w tę szczególną modlitwę zachęcają paulini na czele z przeorem Jasnej Góry o. Marianem Waligórą.

Włączenie się i podjęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego będzie możliwe on-line (Internet, telewizja, radio) podczas Mszy świętych transmitowanych z Jasnej Góry:
- w niedzielę, 22 marca o godzinie 9.30 (Telewizja TRWAM) i o godzinie 11.00 (TVP 1) lub Yutube jasnagora.pl
- w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca o godz. 20.00 (TVP 3) lub Yutube jasnagora.pl

„Przeżywany teraz czas realnego zagrożenia własnego życia mobilizuje do szukania sposobów jego chronienia, ale także pobudza do wzajemnej modlitwy. Jest szansą otwarcia oczu i serca - nowego spojrzenia - na najbardziej bezbronne i samotne wobec zagrożenia zagładą - życie dzieci nienarodzonych - podkreślają paulini - Wobec łączącego nas wszystkich zagrożenia śmiercią, podjęcie działania ratującego życie jest specjalnym motywem, by w duchu wiary podjąć konkretny czyn - wziąć w duchową opiekę jedno, znane Bogu, dziecko poczęte. Istotą 9-miesięcznego zobowiązania do modlitwy w jego intencji jest zawierzenia jego życia Maryi - Matce Życia i powierzenie opiece św. Józefa”.

Inicjatywę wspierają:
- o. Stanisław Jarosz, Krajowy Moderator Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
- Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin KEP
- Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia w Warszawie.

Szczegółowe informacje o Dziele Adopcji Dziecka Poczętego dostępne na stronach:
centrumzawierzenia.jasnagora.pl
www.duchowaadopcja.pl
paulini.com.pl/duchowa-adopcja/

Codzienna modlitwa Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, towarzysząca dziesiątce różańca:
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

/www.jasnagora.com/