Ogłoszenia


Zobacz więcej »

Wydarzenia


Zobacz więcej »


Błogosławieństwo Parafii w Niedzielę Miłosierdzia

„Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani…” /Mt 9, 35-36/

19 kwietnia w Niedzielę Bożego Miłosierdzia chcemy aby Zmartwychwstały Jezus pobłogosławił Wasze Rodziny i Wasze domy. Dlatego od godziny 13:00 dwaj Ojcowie wyjadą z Najświętszym Sakramentem aby udzielić Wam Błogosławieństwa.
Pierwszy z Ojców pojedzie na Wolę Łęczeszycką, Wólkę Łęczeszycką oraz Łęczeszyce pod Lasem, drugi natomiast Łęczeszyce droga za stawem, Skowronki, droga na Goliany oraz Koziel. Prosimy Was abyście wyszli przed Wasze domy na spotkanie z Jezusem Zmartwychstwałym.