Ogłoszenia


Zobacz więcej »

Wydarzenia


Zobacz więcej »


ŻYCZENIA WIELKANOCNE

„Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie: weselcie się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!”

/Orędzie Wielkanocne - fragment/

Kochani Parafianie!

Jak co roku ciszę sobotniego wieczoru przerwie piękny starożytny tekst Orędzia Wielkanocnego. Przy jaśniejącym poświęconym ogniem Paschale będziemy się radować wielkim zwycięstwem Chrystusa, który z miłości do człowieka przyjął na siebie śmierć i grzech aby je ostatecznie pokonać!

Jezus Zmartwychwstał!!! Prawdziwie Zmartwychwstał!!!

To jest ta Dobra Nowina, którą mamy sobie ciągle powtarzać w duchu wiary i z głęboką nadzieją… chociaż wszystko wkoło próbuje nam wmawiać, że nadziei już nie ma.

Sytuacja w jakiej się znaleźliśmy jest trudna. Pandemia koronawirusa sprawia, że wszystko wokół z dnia na dzień stało się inne. Doświadczenie choroby, śmierci, izolacji i samotności sprawia, że w nasze serca wkrada się pokusa zwątpienia. Eloi, Eloi, lema sabachthani?  - Boże mój… Boże mój, czemuś mnie opuścił? Te słowa Jezusa wypowiedziane chwili śmierci stają się dzisiaj modlitwą wielu z nas.

Ale On Jest!!! Jest bliżej nas niż myślimy. Skoro nie powstrzymała Go śmierć i grób zakryty ciężkim głazem, to nie powstrzymają Go obecne obostrzenia i zakazy.

Jezus Zmartwychwstał!!! Prawdziwie Zmartwychwstał!!!

Nie lękajmy się!!! Otwórzmy drzwi naszych domów na Jezusa, który jest dawcą życia, otwórzmy nasze serca na Jezusa, który jest nie gasnącą nadzieją i źródłem prawdziwej miłości.

Mimo iż oddaleni to zjednoczeni w Chrystusie ogarniamy modlitwą Was, Wasze rodziny i Waszych bliskich ufając, że jak najszybciej spotkamy ze Zmartwychwstałym w naszym Parafialnym Wieczerniku Wszyscy razem

 

                                                                       Wasi Duszpasterze.