Ogłoszenia


Zobacz więcej »

Wydarzenia


Zobacz więcej »


Adwentowe Rekolekcje Parafialne

 

W czasie rekolekcji adwentowych jakie będą miały miejsce od 21 do 23 grudnia tegoż roku, ksiądz Zbigniew Dudek, paulista, kustosz repliki Całunu Turyńskiego wygłosi cykl nauk tematycznie związanych z niezwykłą i zarazem jedną z najcenniejszych relikwii chrześcijaństwa. Znak dany światu w tej relikwii, będziemy mogli osobiście ujrzeć w postaci wiernej kopii Całunu w skali 1;1. Oryginalny Całun posiada wymiary 436 cm na 110 cm a jego wierna kopia będzie dostępna w naszej świątyni tak, aby każdy z nas mógł spojrzeć Chrystusowi w twarz, którą ukrył poza tym starożytnym płótnem. Chrystus, swój umęczony, pełen ran kształt cierpienia, utrwalił w sposób niedający się wyjaśnić naukowo oraz mający swoją jedyną egzemplifikację w relikwii z Turynu. Choć zbliżamy się adwentowym krokiem do radosnych świąt Bożego Narodzenia a Całun wydaje się być odległym znakiem w swym dramatycznym nastroju, to jednak musimy sobie uświadomić, że już w tamtej chwili, gdy Matka Jezusa obwinęła w płócienne pieluszki Jego Ciało zaraz po wyjściu z Jej łona, tym samym przecież zapowiedziała Jego ukrycie w płótnie Całunu i złożenie w łonie ziemi. Syn Boży Wcielony pokazał nam, że zarówno ludzkie narodzenie jak i ludzka śmierć należą do troski Boga i są okryte całunem tajemnicy zbawczej. Bóg bardzo chciał stać się dostępny w swoim Synu, namacalny, widzialny, aby nikt Mu nie mógł powiedzieć, że jest Bogiem dalekim. Skorzystajmy więc z tej okazji, by choć raz w życiu Chrystusowi spojrzeć prosto w twarz, w Jego Najświętsze Oblicze.

Zapraszamy

OO. Paulini